autokatowice

Co oznaczają różne kolory tablic rejestracyjnych?

Wymóg posiadania tablic rejestracyjnych na pojazdach regulują polskie przepisy prawne. W przypadku samochodu są to dwie tablice – z przodu i z tyłu. Wyjątek stanowią przyczepy, ciągniki rolnicze, motocykle i motorowery (potrzebna jest tylko jedna). Być może nie raz, nie dwa zwróciłeś uwagę na barwę tablic. Coraz częściej na ulicach można zauważyć te niestandardowe, czyli zielone i żółte. Co oznaczają różne kolory tablic rejestracyjnych?

Obowiązek posiadania tablic rejestracyjnych

O tym, że każdy pojazd musi mieć tablice rejestracyjne mówi polskie prawo, a dokładniej Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 11 grudnia 2017 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. Zgodnie z jego treścią pojazdy, które nie posiadają tablic, nie mogą poruszać się po drogach publicznych. Zatrzymanie, przykładowo, takiego samochodu wiąże się z mandatem, a nawet odebraniem dowodu rejestracyjnego. Co więcej, kierowca może zostać ukarany karą grzywny lub karą nagany.

Kolory tablic rejestracyjnych – co oznaczają?

Co oznaczają skróty na tablicach rejestracyjnych wie każdy, choć nie wszyscy zdają sobie sprawę, jaką funkcję pełnią ich kolory. Tym, który widać na ulicach najczęściej jest oczywiście biały, jednak wśród nich zauważyć można jeszcze kilka innych. Przeczytaj, co oznaczają.

  1. Zielone tablice rejestracyjne z czarnymi napisami – ten rodzaj tablic przeznaczony jest dla samochodów, które nie emitują żadnych spalin i są ekologiczne (przykładowo pojazdy elektryczne).
  2. Białe tablice rejestracyjne z zielonymi napisami – ten rodzaj tablic przeznaczony jest dla dilerów i producentów samochodów. Tego typu tablice można stosować wymiennie do wielu aut.
  3. Żółte tablice z czarnymi napisami – ten rodzaj tablic przeznaczony jest dla samochodów zabytkowych, czyli tych, które mają co najmniej 25 lat.
  4. Granatowe tablice z białymi napisami – ten rodzaj tablic przeznaczony jest dla samochodów dyplomatycznych,  konsularnych organizacji międzynarodowych i państw obcych.
  5. Czarne tablice z białymi napisami – ten rodzaj tablic przeznaczony jest dla samochodów zarejestrowanych do 2000 roku.